EWK Продукти

Охладителни кули

Охладителните кули се използват за охлаждане на вода в промишлени процеси или процеси за терморегулиране на въздуха.

Охладителни кули – Отворен кръг

Охладителните кули с отворен кръг привеждат в контакт студена и суха въздушна маса с гореща вода от системата за охлаждане.

Аксиална вентилация

Аксиална вентилация

EWK

Охладителна кула с отворен кръг, предварително фабрично сглобена

Аксиална вентилация

EWB

Охладителна Кула с отворен кръг за големи обеми и монтаж на място.

Центробежна вентилация

Отворен кръг

EWK-D

Охладителни кули с ниско ниво на шум и малки вертикални размери

Охладителни кули – Затворен кръг

Флуидът, който трябва да се охлажда (обикновено вода), протича през тръбите на серпетнинния или пластинчат топлообменник, без да осъществява пряк контакт с външния въздух, като се предотвратява навлизането на прах или замърсяване в главния воден кръг.

Аксиална вентилация

Аксиална вентилация

EWK-C

Охладителни кули със затворен кръг с вътрешна серпентина от галванизирана стомана.

Аксиална вентилация

EWK-I

Охладителни кули със затворен кръг с външен топлообменник от неръждаема стомана.

Центробежна вентилация

Затворен кръг

EWK-DC

Охладителни кули със затворен кръг с ниско ниво на шум

Изпарителни кондензатори

Изпарителните кондензатори се използват за кондензиране на охлаждащите газове от промишлената охладителна система.

Аксиална вентилация

Аксиална вентилация

EWK-E

Изпарителни кондензатори за охлаждащи газове.

Центробежна вентилация

Изпарителни кондензатори

EWK-DE

Изпарителни кондензатори за охлаждащи газове с центробежна вентилация

Адиабатни охладители

Предназначени за охлаждане на вода при минимални експлоатационни разходи посредством комбиниране на два режима, сух и влажен. При работа в сух режим се постига охлаждане на флуида, протичащ през медно-алуминиева серпентина, директно от пресен въздух при температура на сух термометър, докато при работата във влажен режим влажността на въздуха се изменя за получаване на по-хладен въздух за охлаждане на технологичния флуид, като по този начин се постигат съществени икономии в потреблението на енергия.

Адиабатни охладители

EWK-A

Адиабатни водни охладители със затворен кръг

Резервни части и допълнително оборудване

ВСИЧКИ МОДЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
INOX AISI 304 опора на колектор на вентилаторK-C-E-INU
СерпентинаC-E-DC-DE
Стълба за достъп и перилаK-C-E-I-BDA
Въздушни входни жалузиK-C-E-IDA
Вратичка за достъп от полипропиленK-I-BDA
Шумозаглушител за аксиални моделиK-I-B-EDA
Шумозаглушител за центробежни моделиDA-DAC-DAE
Прозорче за достъп за подмяна на капкоуловителK-C-E-IDA
Пълнеж от полипропилен (FKP & KZP, без обработване)K-B-I-DDA
Пълнеж SANIPACKING против легионелаK-B-I-DDA
Пълнеж SplashtubeK-B-I-DDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
INOX AISI 304 опора на колектор на вентилаторK-C-E-INU
Стълба за достъп и перилаK-C-E-I-BDA
Въздушни входни жалузиK-C-E-IDA
Вратичка за достъп от полипропиленK-I-BDA
Шумозаглушител за аксиални моделиK-I-B-EDA
Прозорче за достъп за подмяна на капкоуловителK-C-E-IDA
Пълнеж от полипропилен (FKP & KZP, без обработване)K-B-I-DDA
Пълнеж SANIPACKING против легионелаK-B-I-DDA
Пълнеж SplashtubeK-B-I-DDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK-A

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA

EWB

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
Стълба за достъп и перилаK-C-E-I-BDA
Вратичка за достъп от полипропиленK-I-BDA
Шумозаглушител за аксиални моделиK-I-B-EDA
Пълнеж от полипропилен (FKP & KZP, без обработване)K-B-I-DDA
Пълнеж SANIPACKING против легионелаK-B-I-DDA
Пълнеж SplashtubeK-B-I-DDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA

EWK-D

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
Пълнеж от полипропилен (FKP & KZP, без обработване)K-B-I-DDA
Пълнеж SANIPACKING против легионелаK-B-I-DDA
Пълнеж SplashtubeK-B-I-DDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK-DC

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
СерпентинаC-E-DC-DE
Шумозаглушител за центробежни моделиDA-DAC-DAE
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK-DE

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
СерпентинаC-E-DC-DE
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK-E

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
INOX AISI 304 опора на колектор на вентилаторK-C-E-INU
СерпентинаC-E-DC-DE
Стълба за достъп и перилаK-C-E-I-BDA
Въздушни входни жалузиK-C-E-IDA
Шумозаглушител за аксиални моделиK-I-B-EDA
Прозорче за достъп за подмяна на капкоуловителK-C-E-IDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA

EWK-I

НАИМЕНОВАНИЕMODELÎNLOCUITORDOCUMENTAȚIE
Главно табло за управление с честотен конверторTOATEDA
INOX AISI 304 опора на колектор на вентилаторK-C-E-INU
Стълба за достъп и перилаK-C-E-I-BDA
Въздушни входни жалузиK-C-E-IDA
Вратичка за достъп от полипропиленK-I-BDA
Шумозаглушител за аксиални моделиK-I-B-EDA
Прозорче за достъп за подмяна на капкоуловителK-C-E-IDA
Пълнеж от полипропилен (FKP & KZP, без обработване)K-B-I-DDA
Пълнеж SANIPACKING против легионелаK-B-I-DDA
Пълнеж SplashtubeK-B-I-DDA
Капкоуловител от полипропилен без обработванеToate exceptând A
Честотен конвертор за вентилацияToate exceptând ADA
Капкоуловител SANIPACKING против легионелаToate exceptând ADA
ТермонагревателиToate exceptând A & BDA