Продукти: EWK-A

EWK-A

АКСИАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ АДИАБАТНИ ОХЛАДИТЕЛИ

Адиабатни водни охладители със затворен кръг

 • Корпус изработен от полиестер, армиран с фибростъкло
 • Cu-Al топлообменник
 • Възможност за монтиране на AC, AC+ или EC високоефективни (IE4+) вентилатори
 • Не е необходимо пречистване на водата
 • Без съдържание на аерозоли
 • Автономно управление на икономията на енергия, с два работни режима
 • Включен честотен конвертор
 • Високоефективен изпарителен панел, лесен за сваляне

СГЛОБЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Изтегли

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ - Изтегли

ЗВУКОВИ НИВА (AC) - Изтегли

ЗВУКОВИ НИВА (EC) - Изтегли


Технически характеристики

МОДЕЛРАЗСЕЙВАНЕ
KW
СОБСТВЕНО
ТЕГЛО
KG
РАБОТНО
ТЕГЛО
KG
МОЩНОСТ НА
ВЕНТИЛАТОР
KW
ДЪЛЖИНА
MM
ШИРОЧИНА
MM
ВИСОЧИНА
MM
ЧЕРТЕЖ С
РАЗМЕРИ
СХЕМА НА
DWG
EWK-A 730/3262,5112720402 x 6,5390120802550
EWK-A 730/4297,8127721902 x 6,5390120802550
EWK-A 1040/3391,5219225593 x 6,5551120802550
EWK-A 1040/4448,7249229173 x 6,5551120802550
EWK-A 1350/3524,5292234194 x 6,5711620802550
EWK-A 1350/4596,2332238974 x 6,5711620802550
EWK-A 1670/3654,8365242805 x 6,5871620802550
EWK-A 1670/4744,8415348785 x 6,5871620802550
EWK-A 1980/3782,3438351176 x 6,51031620802550
EWK-A 1980/4896,7498358336 x 6,51031620802550
EWK-A 2290/3915,3511359777 x 6,51191620802550
EWK-A 2290/41045,3581468147 x 6,51191620802550

*Топлоотдаване при следните условия: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

EWK-A СМАРТ


КОНТРОЛ НА ГРАФИКА НА РАБОТА

Използването на възможностите на „Смарт Кули“ за създаване на график на работа за експлоатация на кулата по време на определени периоди от деня намалява потреблението на енергия в рамките на период от 24 часа. В резултат от това се използва по-малко енергия и и се наблюдават по-ниски нива на шум през извънпикови часове, когато необходимостта от топлоотдаване и по-малка.


СВЪРЗВАНЕ

Посредством използването на комуникационна система Modbus TCP/IP (двупосочна), е възможен пълен дистанционен достъп до „Смарт Охладителна Кула“ на всяко място по света чрез използване на компютър или смарт устройство. Тази система позволява пълен контрол на функциите на кулите и гарантира, че всички аларми се получават и на тях реагира ключов персонал на обекта и извън него.


СЕНЗОР ЗА ВИБРАЦИИ

Този сензор измерва вибрациите във възела вентилатор/електродвигател в реално време. В случай на откриване на необичайна вибрация, той може да изпраща алармен сигнал или дори да спира вентилатора. По такъв начин ние предпазваме вентилатора от повреда.


ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА МАСЛО/ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

Този сензор измерва температурата на маслото в предавателната кутия или намотките на електродвигателя. В случай на прекомерно повишаване на температурата на маслото или на електродвигателя, датчикът изпраща алармен сигнал или спира електродвигателя. По този начин се предотвратява възможна повреда на електродвигателя/предавателния механизъм, а впоследствие и на оборудването като цяло.


ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Панелът за управление наблюдава и контролира автономното управление на „Смарт Охладителна Кула”, на базата на зададените параметри и информацията, събрана от различните монтирани датчици.

Основният компонент представлява програмируем логически контролер (PLC), който интегрира PID алгоритми за оптимизиране на потреблението на мощност на електродвигателите на вентилаторите и електродвигателите на циркулационните помпи, съобразно въведените предварително зададени стойности. Моля, отбележете, че циркулационните помпи са налични единствено в нашата серия от кули със затворен кръг.

Панелът за управление е стандартно снабден със 7“ сензорен екран, позволяващ пълен контрол на „Смарт Охладителна Кула”. Като допълнителна възможност, размерът на екрана може да бъде увеличен до 10”.


ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ (STHE)

Сензорът за температура и влажност наблюдава условията на открито около охладителната кула, което прави възможно извършването на дистанционна оценка на работата на „Смарт Охладителна Кула”, въз основа на критериите при проектиране.


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

Този нагревателен елемент е предназначен за загряване на водата в областта, която се намира най-близо до мястото на изхвърляне на вода от охладителната кула, като по този начин се гарантира, че помпите не изпитват недостиг на вода при включване. Благодарение на това устройство се предотвратява замръзването на водата във водосъбирателя и повреждането на хидравличните елементи.

Чрез панела за управление може да се задават стойности на максимална и минимална температура и необходимия хистерезис във водосъбирателя.


ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ВЪВ ВОДОСЪБИРАТЕЛЯ

Монтиран е във водосъбирателя за контрол на температурата на студената вода. Този датчик управлява работата на електрическия нагревател във водосъбирателя.


ЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (VSD)

Честотните преобразуватели регулират скоростта на въртене на електродвигателите на вентилаторите според параметрите, зададени на панела за управление. Това устройство интегрира софтуера за управление с PID алгоритми, които оптимизират потреблението на енергия и препоръчват превантивна поддръжка. Честотните преобразуватели могат да наблюдават следната полезна информация за електродвигателя:
- Скорост на въртене на електродвигателя.
- Протичащ ток през намотките на електродвигателя.
- Напрежение.
- Действително потребление на енергия и др.


ДАТЧИЦИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДА

Стойностите на температурата на входа се наблюдават непрекъснато чрез използване на вградени температурни датчици. Панелът за управление използва получените стойности за температура, за да оптимизира функциите и контрола на кулата, използвайки VSD.


УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Регулиране на главната циркулационна помпа съобразно технологичните параметри.


ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ

ОСНОВЕН: Позволява точно наблюдение на дебита на технологична вода.


УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРИЧНА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Измерва налягането на вторичния кръг и позволява откриването на проблеми в помпената система


ДЕБИТОМЕР ЗА ПОДАВАНА ВОДА

Това устройство отчита количеството подавана допълнително вода в охладителната кула.


КОНТРОЛ НА НИВОТО НА ВОДАТА

Този сензор се намира във водосъбирателя и отчита непрекъснато нивото на водата, като го съпоставя със зададените параметри за високо и ниско ниво. Сензорът изпраща алармени сигнали за високо и ниско ниво до панела за управление в случай на излизане на водното ниво от обхвата на зададените параметри, като по този начин предотвратява източването или преливането на водосъбирателя. Освен това, в случай на подадена аларма за ниско ниво, панелът за управление изключва електрическия нагревател, за да не се повреди корпуса. При нормално ниво оборудването работи без ограничения.


VIBRATION SENSOR / TEMPERATURE PROBE


TEMPERATURE AND HUMIDITY PROBE (STHE)


ELECTRIC HEATER


VARIABLE SPEED DRIVES (VSD)


INLET TEMPERATURE PROBES


PRESSURE PROBES

Принципи на работа

Специално проектирана за охлаждане на вода с минимални разходи, благодарение на комбинацията от два режима на работа, сух и влажен. „Сухият“ режим охлажда флуида, който циркулира в машината, с въздух, който е с температурата на околната среда. „Влажният“ режим се състои в промяна в условията на влажността на въздуха, като по този начин се получава по-свеж въздух, който се използва за по-ефективното охлаждане на технологичния флуид и постигане на по-голяма икономия на енергия.

Допълнително оборудване

 • Оребрена защита на серпентината
 • Главно табло за управление
 • Датчик за контрол на температурата

Свързани продукти


Аксиална вентилация

EWK-I

Охладителни кули със затворен кръг с външен топлообменник от неръждаема стомана.


Аксиална вентилация

EWK-E

Изпарителни кондензатори за охлаждащи газове.


Аксиална вентилация

EWK-C

Охладителни кули със затворен кръг с вътрешна серпентина от галванизирана стомана.


Аксиална вентилация

EWK

Охладителна кула с отворен кръг, предварително фабрично сглобена


Аксиална вентилация

EWB

Охладителна Кула с отворен кръг за големи обеми и монтаж на място.