Продукти: EWK

EWK

АКСИАЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ОТВОРЕН КРЪГ

Охладителна кула с отворен кръг, предварително фабрично сглобена

 • Широк спектър: От 4 до 500 m3/h
 • Модулен дизайн/li>
 • Пластинчат пълнеж и пълнеж на капкоуловител
 • Корпус изработен от полиестер, армиран с фибростъкло
 • Устойчива на корозия
 • Проектирана в Германия
 • Материалите са високоустойчиви на всички агресивни условия, както и на екстремни температури
 • Ниско потребление на енергия
 • Предварително фабрично сглобена/Лесна за монтаж
 • Стандартни материали на пълнежа от полипропилен с обработване против легионела (SANIPACKING®)

СГЛОБЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Изтегли

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ - Изтегли

СПАД НА НАЛЯГАНЕТО В ДЮЗИТЕ - Изтегли

ЗВУКОВИ НИВА - Изтегли


Технически характеристики

МОДЕЛРАЗСЕЙВАНЕ
KW
СОБСТВЕНО
ТЕГЛО
KG
РАБОТНО
ТЕГЛО
KG
МОЩНОСТ НА
ВЕНТИЛАТОР
KW
ДЪЛЖИНА
MM
ШИРОЧИНА
MM
ВИСОЧИНА
MM
ЧЕРТЕЖ С
РАЗМЕРИ
СХЕМА НА
DWG
EWK 036/0646511150.377206151745
EWK 036/0646511150.377206151745
EWK 064/091031262350.55999,58322225
EWK 100/091741643621.1130010302641
EWK 144/092602184902.2139512692925
EWK 225/094073558763.0169015573100
EWK 324/0958146611034.0197118503425
EWK 441/0978563315955.5233021503459
EWK 680/091234101633477.5339523814550
EWK 900/0916901131391711.0441520934485
EWK 1260/0921921940651615.0428533954770
EWK 1800/09315026091013422.0460543004805

*Топлоотдаване при следните условия: Tin: 35,0 ºC, Tout: 30,0 ºC, Twb: 24,0 ºC

EWK СМАРТ


КОНТРОЛ НА ГРАФИКА НА РАБОТА

Използването на възможностите на „Смарт Кули“ за създаване на график на работа за експлоатация на кулата по време на определени периоди от деня намалява потреблението на енергия в рамките на период от 24 часа. В резултат от това се използва по-малко енергия и и се наблюдават по-ниски нива на шум през извънпикови часове, когато необходимостта от топлоотдаване и по-малка.


СВЪРЗВАНЕ

Посредством използването на комуникационна система Modbus TCP/IP (двупосочна), е възможен пълен дистанционен достъп до „Смарт Охладителна Кула“ на всяко място по света чрез използване на компютър или смарт устройство. Тази система позволява пълен контрол на функциите на кулите и гарантира, че всички аларми се получават и на тях реагира ключов персонал на обекта и извън него.


СЕНЗОР ЗА ВИБРАЦИИ

Този сензор измерва вибрациите във възела вентилатор/електродвигател в реално време. В случай на откриване на необичайна вибрация, той може да изпраща алармен сигнал или дори да спира вентилатора. По такъв начин ние предпазваме вентилатора от повреда.


ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА МАСЛО/ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

Този сензор измерва температурата на маслото в предавателната кутия или намотките на електродвигателя. В случай на прекомерно повишаване на температурата на маслото или на електродвигателя, датчикът изпраща алармен сигнал или спира електродвигателя. По този начин се предотвратява възможна повреда на електродвигателя/предавателния механизъм, а впоследствие и на оборудването като цяло.


ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Панелът за управление наблюдава и контролира автономното управление на „Смарт Охладителна Кула”, на базата на зададените параметри и информацията, събрана от различните монтирани датчици.

Основният компонент представлява програмируем логически контролер (PLC), който интегрира PID алгоритми за оптимизиране на потреблението на мощност на електродвигателите на вентилаторите и електродвигателите на циркулационните помпи, съобразно въведените предварително зададени стойности. Моля, отбележете, че циркулационните помпи са налични единствено в нашата серия от кули със затворен кръг.

Панелът за управление е стандартно снабден със 7“ сензорен екран, позволяващ пълен контрол на „Смарт Охладителна Кула”. Като допълнителна възможност, размерът на екрана може да бъде увеличен до 10”.


ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ (STHE)

Сензорът за температура и влажност наблюдава условията на открито около охладителната кула, което прави възможно извършването на дистанционна оценка на работата на „Смарт Охладителна Кула”, въз основа на критериите при проектиране.


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ

Този нагревателен елемент е предназначен за загряване на водата в областта, която се намира най-близо до мястото на изхвърляне на вода от охладителната кула, като по този начин се гарантира, че помпите не изпитват недостиг на вода при включване. Благодарение на това устройство се предотвратява замръзването на водата във водосъбирателя и повреждането на хидравличните елементи.

Чрез панела за управление може да се задават стойности на максимална и минимална температура и необходимия хистерезис във водосъбирателя.


ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ВЪВ ВОДОСЪБИРАТЕЛЯ

Монтиран е във водосъбирателя за контрол на температурата на студената вода. Този датчик управлява работата на електрическия нагревател във водосъбирателя.


ЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ (VSD)

Честотните преобразуватели регулират скоростта на въртене на електродвигателите на вентилаторите според параметрите, зададени на панела за управление. Това устройство интегрира софтуера за управление с PID алгоритми, които оптимизират потреблението на енергия и препоръчват превантивна поддръжка. Честотните преобразуватели могат да наблюдават следната полезна информация за електродвигателя:
- Скорост на въртене на електродвигателя.
- Протичащ ток през намотките на електродвигателя.
- Напрежение.
- Действително потребление на енергия и др.


ДАТЧИЦИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДА

Стойностите на температурата на входа се наблюдават непрекъснато чрез използване на вградени температурни датчици. Панелът за управление използва получените стойности за температура, за да оптимизира функциите и контрола на кулата, използвайки VSD.


УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Регулиране на главната циркулационна помпа съобразно технологичните параметри.


ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ

ОСНОВЕН: Позволява точно наблюдение на дебита на технологична вода.


НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПЪЛНЕЖА

„Смарт Охладителна Кула” може да открива натрупването на замърсяване, варовикови отлагания, биологични наслоявания и др. във вътрешността на пълнежа. Панелът за управление контролира нивото на замърсяване и може да предупреждава, когато пълнежът изисква почистване или подмяна. По този начин се избягва всякаква загуба на топлинна мощност поради замърсяване.


ДЕБИТОМЕР ЗА ПОДАВАНА ВОДА

Това устройство отчита количеството подавана допълнително вода в охладителната кула.


КОНТРОЛ НА НИВОТО НА ВОДАТА

Този сензор се намира във водосъбирателя и отчита непрекъснато нивото на водата, като го съпоставя със зададените параметри за високо и ниско ниво. Сензорът изпраща алармени сигнали за високо и ниско ниво до панела за управление в случай на излизане на водното ниво от обхвата на зададените параметри, като по този начин предотвратява източването или преливането на водосъбирателя. Освен това, в случай на подадена аларма за ниско ниво, панелът за управление изключва електрическия нагревател, за да не се повреди корпуса. При нормално ниво оборудването работи без ограничения.


VIBRATION SENSOR / TEMPERATURE PROBE


TEMPERATURE AND HUMIDITY PROBE (STHE)


ELECTRIC HEATER


VARIABLE SPEED DRIVES (VSD)


INLET TEMPERATURE PROBES


PRESSURE PROBES

Принципи на работа

Охладителните кули осигуряват насрещен поток от студена и суха въздушна маса и гореща вода, постъпваща от промишлен процес или процес на кондициониране на въздуха. Част от тази вода се изпарява, като охлажда останалата част. Необходимата топлинна енергия за този процес е приблизително 597 Kcal/литър. Получената студена вода се връща в процеса за последващо изпълнение на цикъла. Оборудването, използващо този принцип на изпарително охлаждане, е много важно за постигането на енергийна ефективност.

Разликата между желаната температура на студена вода и температурата при влажен термометър (наречена граница на разстояние на охлаждане), представлява важен фактор при определянето на размера на кулата. Колкото по-малко е разстоянието на охлаждане, толкова по-голяма повърхност на обмен е необходима. Граничното разстояние трябва да бъде не по-малко от 3-4º C. При охладителни кули от отворен тип е налице близък контакт между водата и въздуха, който е по-голям благодарение на пълнежа, който осигурява голяма обменна повърхност, подобрявайки по този начин производителността и изпаряването. Съществуват различни видове пълнеж за различното качество на водата.

Допълнително оборудване

 • Корпус от PRFV (полиестер, армиран с фибростъкло) с пълнеж SANIPACKING®
 • Стълба за достъп и перила до електродвигателя на вентилатора
 • Вратичка за достъп от полипропилен
 • Вибрационен изключвател за вентилационно оборудване
 • Честотни конвертори за електродвигатели
 • PTC (положителен температурен коефициент) сензор за електродвигателя
 • Шумозаглушител
 • Вентилатор с ниско ниво на шум
 • Сензори за нивото на водата във водосъбирателя.
 • Зимен пакет (термостат и потопяем нагревател) за защита от ниски температури
 • Дозираща система за обработване на водата
 • Шумозаглушители на капките във водосъбирателя
 • „СМАРТ Охладителна Кула“

Свързани продукти


Аксиална вентилация

EWK-I

Охладителни кули със затворен кръг с външен топлообменник от неръждаема стомана.


Аксиална вентилация

EWK-E

Изпарителни кондензатори за охлаждащи газове.


Отворен кръг

EWK-D

Охладителни кули с ниско ниво на шум и малки вертикални размери


Аксиална вентилация

EWK-C

Охладителни кули със затворен кръг с вътрешна серпентина от галванизирана стомана.


Адиабатни охладители

EWK-A

Адиабатни водни охладители със затворен кръг


Аксиална вентилация

EWB

Охладителна Кула с отворен кръг за големи обеми и монтаж на място.