Категория На Продукта: Отворен кръг

Отворен кръг

EWK-D

Охладителни кули с ниско ниво на шум и малки вертикални размери


Аксиална вентилация

EWK

Охладителна кула с отворен кръг, предварително фабрично сглобена


Аксиална вентилация

EWB

Охладителна Кула с отворен кръг за големи обеми и монтаж на място.