Категория На Продукта: Центробежна вентилация

Изпарителни кондензатори

EWK-DE

Изпарителни кондензатори за охлаждащи газове с центробежна вентилация


Затворен кръг

EWK-DC

Охладителни кули със затворен кръг с ниско ниво на шум


Отворен кръг

EWK-D

Охладителни кули с ниско ниво на шум и малки вертикални размери