НАЧАЛНА / УСЛУГИ

Поддръжката, от която се нуждаете за Вашите EWK инсталации

EWK, като производител на охладителни кули, е в състояние да предоставя необходимата поддръжка за всички съществуващи инсталации, които изискват обслужване.

Услуга „Смарт Грижа“


Защита и контрол на Ваше разположение. Удължете живота на Вашето оборудване и неговите компоненти, докато наблюдавате неговата работа в реално време.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ >

Договори за поддръжка и проверка на съществуващи устройства

Наш екип от технически анализатори ще Ви консултира за подобряването на работата на охладителната кула и ще препоръча дейностите по поддръжка, които трябва да бъдат изпълнени.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ >

Реновиране / подмяна


Ние реновираме всички марки и модели, за да удължим експлоатационния живот и подобрим безопасността на охладителните кули.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ >

УСЛУГА „СМАРТ ГРИЖА“

 • Услуга по наблюдение

Целта на тази услуга е събирането на данни от няколко сензора, монтирани в различни елементи на охладителната кула, и последващо наблюдение на работата по всяко време. Данните могат да бъдат съхранявани в лично облачно хранилище за данни.
Могат да се наблюдават различни параметри, като:

 • Входна и изходна температура на водата
 • Ниво е температура на водата във водосъбирателя
 • Степен на замърсяване на пълнежа или серпентината
 • Масов разход на вода
 • Скорост на вентилатора
 • Нива на вибрации на вентилатора и електродвигателя
 • Температура на масло на електродвигателя и на вентилатора и електродвигателя
 • Износване на електродвигателя
 • Температура и влажност извън охладителната кула

УСЛУГА „СМАРТ ГРИЖА“

Protection and Control at your fingertips

Освен че разполага с достъп до дисплея, клиентът може да получава предупредителна аларма в случай на получаване на резултати извън установените пределни параметри. Генерират се месечни доклади от наблюдението на работата на охладителната кула, след което EWK може да отправи препоръка към клиента относно подмяна на части или предприемане на друга мярка за избягване на повреди и подобряване на експлоатационните характеристики на оборудването.

 • Услуга по дистанционно съдействие

Чрез тази допълнителна възможност клиентът може да получи помощ от техник от EWK за извършване на изпитвания по поддръжка, инсталиране на актуализации или задаване на параметри и оказване на съдействие при отстраняване на неизправности, от разстояние и под наблюдението на потребителя.

Договори за поддръжка и проверка на съществуващи устройства

 • Наш екип от технически анализатори ще извърши анализ на Вашето оборудване и ще отправи препоръки относно:
  • Използване само на препоръчително захранване и вода
  • Подобряване на експлоатационните характеристики на охладителната кула
  • Идентифициране на части, изискващи подмяна
  • Монтиране на резервни части и добавяне на нови допълнителни елементи за подобряване на старо оборудване

 • Договори за механична поддръжка
 • Посещения за профилактично техническо обслужване

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС >

Реновиране / подмяна

 • Наши технически екипи извършват реновиране и поправка на всички марки и модели охладителни кули.
 • Ние проучваме основно нуждите на клиента е предоставяме услуги по реновиране с по-модерни и по-ефективни компоненти, като винаги имаме за цел подобряване на производителността, здравето и безопасността, където е възможно.
 • Подмяна на пълнеж, капкоуловители и принадлежности, които улесняват задачите по поддръжка.
 • Адаптиране на последните технологични разработки за подобряване на вече инсталирано оборудване, снабдявайки го с интелигентно управление.